top of page
Венци-40.jpg
БИОГРАФИЯ

Венцеслав Сребров е един от пионерите в сферата на компютърните технологии в гр. Павликени и региона.

 

В началото на 90-те години, като наскоро завършил студент, той чете и препрочита всичко, до което може да се докосне, относно тепърва навлизащите компютри в ежедневието на хората. 

 

Това е време, в което компютърната мишка и софтуерът с графичен интерфейс (Windows) току-що навлизат от Америка, а едва едно на всеки сто домакинства притежава компютър.

 

С много старание и безсънни нощи Венци Сребров успява да превърне хобито си в малък собствен бизнес, който в рамките на следващите 25 години значително се разраства. 

 

В началото основните му предизвикателства са две: първо - да намери начин как да продава иначе скъпите компютри на ниска цена и второ - да обучи хората как да работят с тях.

 

Чрез огромно старание, сръчност и отдаденост, той започва да купува отделни части от различни краища на България и да ги сглобява саморъчно в собствения си апартамент. Така успява да осигури компютърни конфигурации на достъпна цена за всяко домакинство. 

 

Това, което още повече го отличава обаче е, че освен да продава компютри, той отделя десетки часове да обучава хората как да боравят с тях. А това спомага компютърът да стане популярен и достъпен за малки и големи в региона.

 

Благодарение на качества като постоянство и коректност, името му се превръща в нарицателно за един от най-успешните специалисти в Община Павликени. Неговите клиенти стават хиляди домакинства и голяма част от държавните и общински учреждения.

 

Освен като пример за успешен предприемач, Венци Сребров се прочува сред хората и като човек с добро сърце. Успоредно с бизнес кариерата си, той успява да помага безвъзмездно на хиляди хора с безброй услуги, техника и съдействие по различни проблеми. 

 

Известен е сред всички, които го познават, с качества като доброта и щедрост, които са изключителна рядкост в сферата на бизнеса.

 

Умира млад, едва на 50-годишна възраст, но оставя дълбока следа в обществото и града. Името му винаги ще бъде ярък пример за това как човечност и добро сърце могат да създадат успешна кариера и достоен живот.

СТИПЕНДИЯ "ВЕНЦИ СРЕБРОВ"

Стипендията се учредява в чест на Венцеслав Сребров 


Чл.1 Наградата се присъжда с цел стимулиране и подпомагане на талантливи ученици в областта на информационните технологии от Община Павликени.


Общи положения:


Чл. 2 Наградата се присъжда ежегодно.


Чл. 3 Наградата е парична, в размер на 1000 лева.


Чл. 4 Средствата се осигуряват от ФОНДАЦИЯ "МАРТИН СРЕБРОВ", Булстат: 176906757.


Чл. 5 Членовете на управителния съвет на фондацията преглеждат и обсъждат всички кандидатури, а Председателят взема решение по обективни критерии.


Чл. 6 Стипендията се връчва лично, от един от членовете на управителния съвет на Фондацията.


Чл. 7 На събитие в тесен кръг учредителят връчва диплом, в който е вписано решението за присъждане на наградата заедно със самата награда.

 

Критерии за номиниране:


Чл. 8 Стипендията се присъжда на ученик между 7-ми и 12-ти клас, отговарящ на следните условия:


- да е ученик в прогимназиален и гимназиален етап на обучение с успех не по-нисък от Мн. добър 5,00 през предходната учебната година и учебен срок;


- с отличия и/или успешни участия в изяви на международно, национално и/или общинско ниво, свързани с участия в олимпиади, състезания, конкурси и др. в областта на информатиката и/или информационните технологии;


- индивидуален принос в разработването и участието в проекти и програми от международно и/или национално ниво;


- без административни наказания за предходната и текущата учебна година.
 

Процедура по кандидатстване:


Чл. 9 Кандидатурите се подават чрез попълване на формата и въпросника приложен по-долу в страницата в срок до 30.06.2022год.

Чл. 10 След процес по щателно преглеждане, част от кандидатите ще бъдат поканени за личен разговор / беседа.

Чл. 11 В срок до 10.07.2022 год. ще бъде обявен носителя на стипендията.

97969909_245269220243102_726776942864787

Победители - 2020 и 2021 год.

2020 год.

Теодор Петров и Роберто Илиев

Ученици от 12 клас от СУ "Бачо Киро" гр. Павликени 

2021 год.

Станислав Цветанов Димитров и Мартин Никифоров

ПГАТ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" и СУ "Бачо Киро"

213534473_3044989315719001_1130922368137706958_n.jpg
bottom of page