БИОГРАФИЯ

Венцеслав Сребров е един от пионерите в сферата на компютърните технологии в гр. Павликени и региона.

 

В началото на 90-те години, като наскоро завършил студент, той чете и препрочита всичко, до което може да се докосне, относно тепърва навлизащите компютри в ежедневието на хората. 

 

Това е време, в което компютърната мишка и софтуерът с графичен интерфейс (Windows) току-що навлизат от Америка, а едва едно на всеки сто домакинства притежава компютър.

 

С много старание и безсънни нощи Венци Сребров успява да превърне хобито си в малък собствен бизнес, който в рамките на следващите 25 години значително се разраства. 

 

В началото основните му предизвикателства са две: първо - да намери начин как да продава иначе скъпите компютри на ниска цена и второ - да обучи хората как да работят с тях.

 

Чрез огромно старание, сръчност и отдаденост, той започва да купува отделни части от различни краища на България и да ги сглобява саморъчно в собствения си апартамент. Така успява да осигури компютърни конфигурации на достъпна цена за всяко домакинство. 

 

Това, което още повече го отличава обаче е, че освен да продава компютри, той отделя десетки часове да обучава хората как да боравят с тях. А това спомага компютърът да стане популярен и достъпен за малки и големи в региона.

 

Благодарение на качества като постоянство и коректност, името му се превръща в нарицателно за един от най-успешните специалисти в Община Павликени. Неговите клиенти стават хиляди домакинства и голяма част от държавните и общински учреждения.

 

Освен като пример за успешен предприемач, Венци Сребров се прочува сред хората и като човек с добро сърце. Успоредно с бизнес кариерата си, той успява да помага безвъзмездно на хиляди хора с безброй услуги, техника и съдействие по различни проблеми. 

 

Известен е сред всички, които го познават, с качества като доброта и щедрост, които са изключителна рядкост в сферата на бизнеса.

 

Умира млад, едва на 50-годишна възраст, но оставя дълбока следа в обществото и града. Името му винаги ще бъде ярък пример за това как човечност и добро сърце могат да създадат успешна кариера и достоен живот.

НАНАГРАДА "ВЕНЦИ СРЕБРОВ"

наградата се учредява в чест на Венцеслав Сребров 


Чл.1 Наградата се присъжда с цел стимулирането и подпомагането на талантливи ученици от СУ „Бачо Киро“ в областта на информационните технологии, както и утвърждаването на училището като научен и образователен център.


Общи положения:


Чл. 2 Наградата се присъжда ежегодно по повод 11 май – Патронния празник на училището.


Чл. 3 Наградата е парична, в размер на 1,000 лева.


Чл. 4 Средствата се осигуряват от г-н Мартин Сребров – предприемач и учредител на наградата.


Чл. 5 Педагогическият съвет обсъжда и предлага до три номинации на свое заседание, а учредителят взема решение за присъждането на наградата непосредствено преди 11 май.


Чл. 6 Наградата се връчва от учредителя или негов представител на тържествена церемония за Патронния празник на СУ „Бачо Киро“ Павликени.


Чл. 7 На тържествената церемония учредителят връчва диплом, в който е вписано решението за присъждане на наградата.

 

Критерии за номиниране:


Чл. 8 Наградата се присъжда на ученик от СУ „Бачо Киро“, отговарящ на следните условия:


- да е ученик в прогимназиален и гимназиален етап на обучение в СУ „Бачо Киро“, с успех не по-нисък от Мн. добър 5,00 през предходната учебната година и учебен срок;


- с отличия и/или успешни участия в изяви на международно, национално и/или общинско ниво, свързани с участия в олимпиади, състезания, конкурси и др. в областта на информатиката и/или информационните технологии;


- индивидуален принос в разработването и участието в проекти и програми от международно и/или национално ниво;


- без административни наказания за предходната и текущата учебна година.
 

Процедура за номиниране:


Чл. 9 Кандидатурите за образователната награда „Венци Сребров” се предлагат от Методическите обединения на СУ „Бачо Киро“, след провеждане на техни заседания на вниманието на Педагогическия съвет, като всяко от тях номинира неограничен брой ученици. Кандидатурите се внасят за обсъждане на Педагогически съвет не по-късно от 15 април.
 

Чл. 10 На последното си заседание преди Тържествената церемония по случай 11 май, Педагогическият съвет предлага до трима кандидати пред учредителя, като кандидатурите им са мотивирани с писмена обосновка и с препис от протокола на заседанието му.